Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Pátek 10. červenec 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Může se povaha člověka změnit? III.

Ohodnocení článku

Článek byl čtenáři ohodnocen jako velmi zajímavý.

Článek už jste oznámkoval/-la.
Vaše hodnocení: velmi zajímavý

Nejzajímavější články

Článek pro začátečníky

Předchozí část článku...

Varianta odpovědi v anketě:
Povaha člověka se může změnit, ale i když člověk chce, tak pouze částečně.

Ti, kteří odpovídali, že povaha člověka se může změnit jenom částečně, byť člověk chce, vlastně nepřímo řekli: "Nevěřím, že se člověk může změnit úplně. Ať člověk dělá, co dělá, tak se zkrátka úplně změnit nemůže".

Z těch, kteří hlasovali pro tuto variantu, pravděpodobně mluví neblahá zkušenost z minulosti, kdy kdysi pravděpodobně věřili v to, že se někdo může změnit úplně a ten někdo se změnil jenom částečně.

Nebo prošli zkušeností, kdy se sami chtěli změnit úplně, ale povedlo se jim jenom částečně. A na základě takovýchto i podobných zkušeností mohlo dojít k tomuto názoru.

To, že se v těchto případech změna povahy nepovedla úplně, ovšem neznamená, že povahu nelze změnit, že jsou lidé nepřevychovatelní. Znamená to jenom, že se vloudila chybička.

Pokud celková změna povahy není úspěšná, tak je to způsobeno jednou jedinou základní chybou a tou je nedůslednost.

To znamená, že ti, kteří se nedočkali úplné změny, buď polevili ve svých nárocích vůči určitému člověku (a ten následně polevil vůči sobě také), anebo sami u sebe přestali dbát o tu úplnou změnu.

V obou případech se stalo to, že tu změnu dotyční nedotáhli do konce - byli nedůslední, předčasně to vzdali u dílčího úspěchu, nebo se spokojili s částečnou změnou. Nenásledovali to původní předsevzetí - úplnou změnu.

Je to škoda, protože tím, že byli nedůslednými, tak se nedočkali kýženého ovoce - úplné změny.

Změna reakcí, povahy musí trvat opravdu dostatečně dlouho, aby si ji člověk osvojil, aby se mu jeho nové reakce staly přirozeností.

A pokud člověk není důsledný, tak přestává pracovat na změně, přestává usilovat o změnu dostatečně dlouhý čas a v dostatečné míře. A výsledek je potom takový, jaký je - částečný nebo žádný.

Nedůslednost přináší pouze částečnou (nebo někdy i žádnou) změnu reakcí, povahy. Ale i částečná změna se dá napravit v úplnou, a to i po létech. Člověk však musí být důsledný.

Tímto dávám nenápadně najevo, že by byla škoda změnu povahy znovu nezkusit, a to na rozdíl od předchozích neúspěchů či dílčích úspěchů už s naprosto nesmlouvavou důsledností. Důslednost totiž dělá divy. Důslednost přináší úplnou a trvalou změnu reakcí - povahy. Tato důslednost však musí být neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí tohoto přerodu.

Následující část článku...

Katka Kuňová

4. listopad 2005

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN