Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Neděle 29. březen 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Fotbal a projevy lidské otupělosti

Článek pro začátečníky

V dnešních dnech se skloňuje slovo fotbal ve všech pádech. Zasahuje i oblasti, ve kterých by to nikdo nečekal, jako například modlení se i královny Anglické monarchie za fotbalového hráče, aby se uzdravil.

Kdyby přiletěl na naši planetu spravedlivý mimozemšťan, těžko by pochopil, proč se díky kulatému předmětu (za kterým se honí skupina tří barevně oděných lidí podivného chování) dějí takové okázalosti. Nepochopení by nebylo způsobené jeho nezúčastněností, ale spíše jeho smyslem pro spravedlivost, i při schopnosti se vciťovat.

S podivem by zaznamenával mnoho nesprávností a nespravedlivostí například v oblasti lidí, přihlížejících na celou honbu, ať přímo - ze stadionu, tak nepřímo - přenosem.

Spravedlivý mimozemšťan by nedokázal pochopit, proč tito lidé tolik nadávají při pohledu na některého člena z těch tří barevných skupin, které lidé nazvali hráči, protivníky, rozhodčími. Mimozemšťan by si byl vědom, že všichni na zelené ploše - hřišti určitě odvádějí to nejlepší, co umí a tudíž by měl nejen mimozemšťan, ale i člověk jenom konstatovat, zda umí ti lidé na hřišti víc, nebo méně než to je žádané. Ale mělo by to zůstat u konstatování a nemělo by to přerůst v extrém - v nadávání. Mimozemšťan by správně poukazoval na fakt, že kdyby na tu zelenou plochu poslal jakéhokoli nadávajícího člověka, tak by onen člověk neuměl ani zčásti to, co požaduje od těch hráčů. Mimozemšťan by byl velice podiven nad tím, jak může člověk nadávat jinému člověku za něco, co nezvládá ani on sám. Oprávněně by se podivoval také nad tím, že někteří lidé při těch svých nádavkách znesvěcují i jinak smýšlející lidi, dokonce i členy své rodiny. Byl by smutný, kdyby viděl, jak člověk - fanoušek znesvěcuje nedotknutelnost každého člověka i posvátnost své rodiny tím, že je schopen si vybíjet vztek na nevinných členech rodiny z nezdaru jeho favoritů. Byl by udiven i tím, že je to znesvěcení beztrestné, že si to tito lidé mohou bez závažných následků dovolit.

Byl by zhrozen také při pohledu na to, jak někteří lidé - nazývající se fanoušci - dokáží díky pohledu na ten kulatý předmět - míč, probudit v sobě až takové emoce, že jsou schopni až ničit. Ničit nejen posvátnost rodiny, ale materiály kolem sebe - rozbíjením skleniček počínaje přes devastaci výloh či zařízení restaurací, auty a dopravními prostředky konče. Šokován by zaznamenával, že někteří fanoušci neničí jenom materiály, ale i lidské zdraví a dokonce i životy.

Mimozemšťan by vnímal s úžasem i to, že většina těchto fanoušků toto činí také s přispěním určitých tekutin, zvaných alkohol, které činí z fanouška tvora, který je agresivní a destruktivní. Nechápal by, jak je možné, že tyto tekutiny jsou při těchto akcích volně dostupné, přitom je prokazatelné, co způsobují v některých fanoušcích a potažmo, že mají podíl i na ničení materiálů, zdraví i životech. Mimozemšťan by nikdy nesouhlasil s tím, že se až následně vyvodí z těchto činů nějaké závěry - pokuty, vězení apod.

Nechápal by, proč lidé vytváří podmínky pro oheň - alkohol, dovolení nadávání, násilí, ničení - a jsou připravení pouze hasit - trestat fanoušky. Oprávněně by nesouhlasil s tím, že se dávají obrovské prostředky na hašení ohně - policisty, bezpečnostní opatření, soudy, věznice, vybavení nemocnic. Poukazoval by na to, že prevence ohně - ochrana před násilím a ničením je daleko levnější než likvidace požárů - škod napáchaných fanoušky.

Prevence ohně - hrůz spojených s násilím a ničením - by měla být výchova lidí k správné úrovni chápání sportu. Lidé by měli být vychováni k tomu, aby pochopili, že:

Sport má být jenom pro radost a ne pro výkony.

Ve sportu nemají peníze ani alkohol hrát žádnou roli.

Všichni lidé by se měli naučit správnému chování při sportu a to nejen jako diváci, ale také i jako sportovci či rozhodčí.

Mají se naučit přirozeně ovládat své city a emoce (nejen) u sportu. Lidé se mají těšit spontánně - tudíž nepotřebovat alkohol (nejen) při fotbalových utkáních.

Mají vnímat posvátnost rodiny, která má být sportem nedotknutelná.

Mají umět umět respektovat jiného člověku i když má jiné názory (i když fandí někomu jinému).

Mají cítit a projevovat úctu k předmětům, k lidskému zdraví, k lidskému životu.

A mnoho dalších...

To, že nynější podoba fotbalu není spravedlivá - je pochybná, plná špinavých praktik, špinavých peněz, to lidé, k údivu mimozemšťana, vůbec nevnímají, ani to neřeší. Spravedlivý mimozemšťan by musel konstatovat: kam až bude muset jít agresivita fanoušků, aby lidé pochopili, že musí ze své otupělosti ven? Kolik výloh bude muset být ještě rozbitých, kolik lidí zbitých či zabitých, aby lidé pochopili, že sport v této podobě nemůže fungovat? Kolik ještě afér, týkající se špinavých peněz, násilí a ničení ještě bude muset být, aby lidé nedovolili fotbal a vůbec sport (mimo rekreačního) v dnešní podobě? Kolik hráčů bude muset být ještě zraněno, přechodně nebo trvale poškozeno, aby lidé pochopili, že sport nemá být o výkonech? Kolik utkání ještě lidé absolvují, aby pochopili, že sport v této podobě nic trvalého žádnému člověku nedává?

Co v člověku nepřetrvává napořád v podobě příjemných, povzbuzujících pocitů, není tím pravým pocitem, ani žádoucím přínosem pro žádného člověka.

Tudíž by toto měl člověk pochopit a tudíž by měl jít a hledat to, co ho opravdu naplní trvale příjemným, povzbuzujícím pocitem.

Protože trvalé pocity příjemného a povzbudivého opravdu existují. Jenom je má člověk začít hledat jinde než na fotbalových utkáních či v jiných sportech (mimo rekreační) v dnešní podobě.

Spravedlivý a soudný mimozemšťan by konstatoval:

Sporty v dnešní podobě činí z hráčů figurky, na kterých se dají vydělat peníze a kdy také tyto figurky - hráči si nechávají platit horentní sumy, které jsou neadekvátní. Neadekvátní k tomu, co za činnost činí - činnost, která v této podobě není žádným přínosem pro soudného člověka. Sport díky médiím, trenérům a managerům, je prostředek, jak z fanoušků dostat peníze. Jak dostat peníze tím, že fanouškům předkládají sportovní utkání jako něco, co musí vidět, kde je údajná radost, napětí, odreagování se od běžných činností… Z médií, z trenérů a z manažerů činí sport vydělávače obrovských sum díky figurkám, které nečistým způsobem předkládají lidem a od kterých požadují jenom výkony. Výkony, na základě kterých jsou vynášení do nebe a nazýváni spasiteli apod., přitom v jejich civilním životě jsou to lidé, kteří neplní sliby, nejsou čestnými (jinak by se nemohli zúčastňovat takové špíny, která vládne ve sportu) a se kterými by nebylo hezké žít, ani by je čestný člověk nemohl mít za přátele...

Mimozemšťan by byl jenom udiven, že toto lidé nevidí a dovolují čím dál tím více existenci sportů v této nečestné podobě. Byl by udiven, jak moc jsou lidé otupělí...

Také by se těšil na to až lidé prozřou, i když by si byl jist, že to bude za cenu velké bolesti. Za cenu velké bolesti, kterou by lidé museli prožít (velkého násilí, ničení i ohrožování a zabíjení), ale kdy by je ta bolest konečně vyvedla ze stavu otupění. Bylo by zajímavé a pro mnoho lidí přínosné zjistit, kolik lidí umírá v jakékoli souvislosti s fotbalem, či sportem jako takovým. Žel, tato informace by neotřásla mnoha lidmi, což by byl důkaz jejich otupělosti...

Je na každém, aby sám za sebe zkusil vnímat, zda to, co by mimozemšťan viděl, není pravdou a zda by se každý sám za sebe mohl té pravdě podřídit svoje vnímání sportu.

Katka Kuňová

12. červen 2002

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN