Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Pátek 21. únor 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Program letního kurzu - rok 2004

"Jak má člověk dávat a přijímat, aby nikomu, ani sobě, nevytvářel dluhy, újmy a škody?"

Kurz bude veden lektorkami Katarínou Kuňovou a Hanou Přádovou.

Kdo se může kurzu zúčastnit

Každý, kdo se chce naučit dávat a přijímat tak, aby ve svém životě nevytvářel nikomu dluhy, újmy a škody.

Každý, koho zajímají principy geniálního systému, který zaručuje rovnováhu mezi tím, co člověk dává a co přijímá. Každý, kdo chce více pochopit a znát podstatu toho, co vlastně v životě dělá: kdo si chce uvědomovat to, co vlastně dává a co přijímá.

Pro absolvování kurzu opět není stanovena podmínka potřeby absolvovat naše semináře či přednášky.

Může se ho zúčastnit jak jednotlivec, tak i celá rodina.

Téma kurzu

Jaké podoby dávání a přijímání existují v životě člověka?

Jaké zákonitosti a pravidla jsou obsažené v dávání a přijímání?

Co není dáváním a přijímáním?

Čím jsou následky a důsledky - jsou výsledkem dávání, nebo přijímání?

Jak člověk pozná, kdy má dávat a kdy má přijímat?

Kdy člověk pozná, že dává nebo přijímá příliš?

Kdy člověk pozná, že dává nebo přijímá málo?

Kam se může dostat člověk nepřiměřeným dáváním či přijímáním?

Jak a čím je v životě lidí dorovnávána nerovnováha mezi dáváním a přijímáním?

Dávání a přijímání má být v naprosté rovnováze.

Proč musí být v naprosté rovnováze to, co dáváme a co přijímáme?

Hlavní myšlenky kurzu

Člověk, který neumí spravedlivě dávat ani spravedlivě přijímat nikdy nemůže být šťastným.

Nemůže, protože porušuje princip rovnováhy mezi dáváním a přijímáním…

Člověk, který neumí spravedlivě dávat, ani spravedlivě přijímat, vytváří dluhy, újmy a škody.

Jenom ten, kdo nemá dluhy, kdo neškodí a kdo nezpůsobuje újmu, může cítit pocit naplnění…

Obsah kurzu

Celý život v různých podobách člověk dává a také v různých podobách přijímá.

Život je opravdu o tom, že každý člověka na této planetě nedělá nic jiného než to, že v různé míře dává a také v různé míře přijímá.

Co vlastně člověk dává?

Dává sobě i všemu, co ho obklopuje, vše, co má: svoje schopnosti, vlastnosti, dovednosti, city, emoce, znalosti, názory, postoje, energii, sílu, čas, smysly, potřeby…

Co vlastně člověk přijímá?

Totéž, a to jak od sebe, tak i od ostatních...

Každý člověk na této planetě má dávat a přijímat.

A když člověk tuto zákonitost porušuje, tak se mu v různé míře nedaří.

Tato míra, kdy se mu nedaří, je přímo úměrná tomu, nakolik tuto zákonitost porušuje.

Jak to, že život člověka je pouze o dávání a přijímání?

Jak vypadá dávání a přijímání přímo v praxi - v životě?

V životě člověka je dávání a přijímání promítnuto například do nádechu a výdechu…

Lidé si neuvědomují, že jejich nádech je vlastně přijímáním a výdech je dáváním.

Forem dávání a přijímání jsou tisíce.

Například některé další podoby dávání a přijímání jsou tyto:

Dávání: otázka - Přijímání: odpověď

Dávání: vylučování - Přijímání: pojídání

Dávání: placení- Přijímání: nákup zboží

Dávání: práce - Přijímání: výplata

Dávání lásky - Přijímání lásky

Dávání zájmu - Přijímání zájmu

Dávání pochval - Přijímání pochval

Dávání informací - Přijímání informací

Dávání nedůvěry - Přijímání nedůvěry

Dávání upřímnosti - Přijímání upřímnosti atd.

Opravdu Vše, co lidé na této planetě dělají, je vlastně dávání a přijímání v různých podobách.

Jenomže mnoho lidí si neuvědomuje fakt, že je jejich život pouze o tom, že dávají a přijímají v různých podobách. Lidé si neuvědomují fakt, že kvalita jejich života se odvíjí od toho, co dávají a co přijímají…

Takovíto lidé si neuvědomují tři zásadní věci, které ovlivňují kvalitu jejich života:

1. Lidé mají nejen dávat, ale také i přijímat.

Mnoho lidí žije v omylu, že mají pouze dávat a nemají právo přijímat (brát atd.).

Také mnoho jiných lidí žije v omylu, že mají právo jenom brát, že už dali dost.

Nikdo nemá jenom dávat anebo jenom přijímat.

2. Lidé nemají dávat moc ani málo.

Moc záleží na to, aby nikdo nedával moc, ale ani málo.

3. Lidé nemají přijímat moc ani málo.

Moc záleží na tom, aby nikdo nepřijímal ani moc, ale ani málo.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit člověka principům a zákonům dávání a přijímání tak, aby nevytvářel dluhy, újmy a škody.

Jak bude kurz probíhat

Již tradičně každé ráno budeme cvičit cvičení Pět Tibeťanů.

Začátek cvičení si dohodneme na místě.

Kurz bude probíhat 2,5 hodiny denně od 8.00 do 10.30 hodin, začátek je v neděli, konec kurzu je v pátek.

V případě potřeby se kurz může konat po vzájemné dohodě všech účastníků také v odpoledních či večerních hodinách.

Obden se bude konat večerní povídání (v sobotu, v pondělí, ve středu a v pátek) od 20.00 do 22.00 hodin.

Osobní konzultace během pobytu poskytovat nebudeme, ale je možné řešit osobní otázky v průběhu dvouhodinového kurzu či večerů. V naléhavých případech (onemocnění, úrazy, akutní bolesti) rády uděláme výjimku a rády pomůžeme.

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN