Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 7. prosinec 2019 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Jak člověk rozpozná závislost (i na Avenně)?

Článek pro začátečníky

Lidé, kteří se obeznámili s mnoha informacemi Avenny, jsou zvědaví a dychtiví. Jsou dychtiví po tom, aby získali další a další informace, návody či rady, které svojí Spravedlivostí pomáhají člověku ve všech oblastech žití.

Tito lidé se pak někdy potýkají s fenoménem, který je pro ně nový.

Tím fenoménem je časté připomínání a podezírání ze strany ostatních nezainteresovaných z toho, zda-li se nestali Závislými na Avenně či na našich osobách.

Chceme vnést Světlo do této oblasti tím, že osvětlíme a vysvětlíme, co je to Závislost.

Závislost je stav, kdy člověk nedisponuje, ať už z jakéhokoli důvodu, dostatečným a potřebným množstvím Správných a Spravedlivých informací, které by mu poskytovaly Návod, jak zacházet se svými Schopnostmi, Znalostmi, Dovednostmi, Vědomostmi a Zkušenostmi.

Návod, který by mu ukázal způsob a umožnil využítí svých možností k řešení určité dané situace, v určitou danou dobu, v určité dané oblasti žití.

Existuje Závislost dobrovolná a nedobrovolná.

Nedobrovolná Závislost vzniká tehdy, kdy je dotyčný člověk záměrně ponechán jiným člověkem bez potřebného množství informací - bez návodu i přesto, že o to dotyčný stojí, usiluje nebo si o to říká. Je to z důvodu, aby dotyčný člověk nemohl postupovat nebo pokračovat dál či řešit určitou situaci v dané oblasti žití.

Nedobrovolná Závislost vzniká i tím, že dotyčný člověk dostává takové informace, které jsou nedostatečné, Nepravdivé či takové, které ho neučí nebo mu neumožňují využít všechny jeho Schopnosti, Znalosti, Dovednosti, Vědomosti a Zkušenosti k tomu, aby si v dané situaci poradil nebo ji vyřešil. A tím je dotyčný člověk nedobrovolně nucen se vracet k člověku, který ty rady má a nechce mu je, ať již z jakéhokoli důvodu, poskytnout.

Dobrovolná závislost je stav, kdy o ten návod člověk neusiluje (např. Závislost na automechanikovi, instalatérovi, elektrikáři, zubaři, tlumočníkovi, lékaři, architektovi apod.).

Týká se to všech Závislostí, jejichž návody se má každý člověk možnost sám naučit a umět je používat, ale nestojí o to, ale potřebuje a využívá člověka, který tento návod má.

Závislý je ten, kdo nedostává návod i když o něj stojí, ale i ten, kdo může mít návod na řešení určitých situací, které potřebuje vyřešit, ale nestojí o něj a raději je Závislý na člověku, který ten návod zná a vyřeší tu situaci za něj.

Lidé, co se obeznamují s Avennou, dostanou vždy Moudrý, Pravdivý a Spravedlivý návod na řešení určité dané situace, v dané oblasti žití. A záleží na nich, zda-li ten Návod použijí nebo ho dodrží či nikoliv.

Proto nikdo nikdy nemusí mít Obavu, že bude na Poznáních Avenny Závislý.

To, co totiž člověka přitahuje k Poznáním Avenny, není Závislost, ale dychtivost po Pravdě a Spravedlivosti, hladovost po Duševním pokrmu, který zasycuje Duši.

Katka Kuňová a Hanka Přádová

7. červenec 2001

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN