Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Neděle 29. březen 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Účetní doklady - důsledek chování lidí

Článek pro začátečníky

Minulý týden jsem připravovala a razítkovala další štoček příjmových dokladů, které Vám vypisuji, když platíte např. poplatky za semináře. Při této práci jsem uvažovala o tom, jak všechna tato činnost okolo účetních dokladů - razítkování, vypisování, následná jejich archivace - je ve své podstatě zbytečná.

Proč vlastně lidé jsou nuceni vystavovat a archivovat účetní doklady?

Účetní doklady a vše, co s nimi souvisí, jsou pouze jedním z mnoha důsledků nespravedlivosti lidí.

Někteří lidé totiž v minulosti postupně přestali být čestní a pravdomluvní. Mnoho lidí postupem času začalo vymýšlet všelijaké způsoby, jak někoho obalamutit či podvést, aby se na úkor dotyčného obohatilo. Lidé se začali navzájem mezi sebou okrádat...

Lidstvo se více a více vzdalovalo od spravedlivosti a tím mezi lidmi vznikla potřeba navzájem se kontrolovat.

Bylo totiž nutné začít kontrolovat pravdivost lidských slov.

Bylo potřeba vymyslet způsoby, jak se bránit lžím různých podvodníků a zlodějů.

A tak začala mj. vznikat tzv. účetní administrativa, která do současné doby nabrala opravdu rozsáhlých rozměrů.

Dnes již máme mnoho prodejen, ve kterých jsou plné regály všelijakých účetních dokladů. Najdeme tam různé příjmové a výdajové doklady, paragony, faktury, knihy jízd atd. A téměř každý tento doklad musí být vydán minimálně dvojmo, tzn. musí mít alespoň jednu svoji kopii.

A tak lidé chodí na všelijaká školení, kde se učí jak a jaké doklady mají v jakých případech vystavovat. Pak tyto doklady mnohdy celou pracovní dobu tisknou či vypisují, zakládají je do různých desek a šanonů, které jim zabírají spoustu místa, tráví nad tím spoustu času a většina se jich zlobí na ty, kdo vymysleli tento hrozný systém.

Většina z nich si však ani neuvědomuje, že příčina tohoto podle nich hrozného systému je v tom, že lidé jsou nespravedliví.

Vždyť v dnešní době mnoho lidí nezná význam slova spravedlivost a většina lidí toto slovo vyřadila ze svého každodenního slovníku. A to je moc smutné...

Vždyť jak moc by se změnil třeba jen Váš příchod na naše přednášky i jejich samotná organizace, kdyby všichni lidé začali být stoprocentně spravedliví jenom v jedné jediné oblasti žití - v oblasti placení.

Kdyby jste přišli na naši přednášku, tak už by tam u pokladny neseděla paní.

Zbyla by tam už jen samotná pokladnička, do které byste sami zaplatili vstupné, případně byste si z ní i vrátili, když byste neměli drobné.

U dveří by již nemusel stát pán, který kontroluje vstupenky, protože by bylo zbytečné rozdávat vstupenky, které jsou pouze pro kontrolu.

Když byste si případně chtěli koupit před přednáškou nějaké naše CD, tak byste si CD sami vzali z vystavených krabic a zaplatili byste za něj do jiné, tentokrát modré pokladničky.

A já bych nemusela na každou přednášku popisovat a razítkovat vstupenky a ani bych je následně nemusela schovávat pro naší paní účetní, která je pak musí založit do šanonu pro případnou finanční kontrolu, která by pomocí nich zjistila, jestli jsem pravdivě uvedla výši příjmu ze vstupného.

Nemusela bych vám ani vypisovat paragony pro každé zakoupené CD, naše paní účetní by je nemusela schovávat pro případnou finanční kontrolu, protože by žádné finanční kontroly neexistovaly.

Nemusely by se žádné vstupenky a ani paragony tisknout, tudíž by se nemuselo kácet tolik stromů...

A to jen proto, že by všichni lidé byli stoprocentně spravedliví v jedné jediné oblasti žití - byli by spravedliví při placení čehokoli.

Už vnímáte jak veliké a rozsáhlé dopady má nespravedlivost lidí?

Moc mě těší, že pro většinu našich posluchačů, kteří chodí déle na naše přednášky a semináře, by opravdu už u vchodu na přednášku stačila jenom ta kasička, do které by sami spravedlivě zaplatili vstupné.

Oni si již uvědomují, jak spravedlivost je krásná věc.

Jenomže ne všichni naši posluchači kouzlo Spravedlnosti již objevili, proto tam samotná kasička nemůže být.

Hanka Přádová

18. únor 2002

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN