Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Neděle 29. březen 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Summit v Johanesburgu - další projev bezcitnosti lidí  II.

Článek pro začátečníky

Předcházející část článku...

Je děsivé, jak je dnešní doba plná lží. A lžou si lidé nejen cizí, ale i blízcí.

Dítě lže svému rodiči, bratr bratrovi, rodič dítěti, lékař pacientovi, pacient lékaři, opravář zákazníkovi, zákazník opraváři. Lžou politici, slavní lidé a různí činitelé novinářům, novinář čtenářům, učitel žákům, žák učitelům, prodejce kupujícím, kupující (nejen u reklamací) prodejcům, nadřízení podřízeným, podřízení nadřízeným, partner partnerce, partnerka partnerovi, státní činitelé občanům, občané státním činitelům, média posluchačům, posluchači médiím, lže se v reklamách, v preferencích, ve statistikách...

Lžou si, aniž by se nad svými lžemi jakkoli pozastavili. Ani jim nepřijde, že všechny jejich lži - neexistuje nevinná lež!- jsou tím nejhorším, čeho se vůbec mohou dopouštět. Lež v takto velkém měřítku v dnešní době způsobuje, že lidé přestávají vnímat pravdu. Téměř všichni se podřídili tomu, že se pravda prostě neříká, že lež je normální.

V očích těchto lidí je divný anebo podezřelý ten, kdo říká pravdu. Ten, kdo naplňuje pravdu ve svém životě není příkladem pro ostatní. Pravda v dnešní době není považována za nejvyšší hodnotu.

Pravda je v dnešní době podle lidí pouze na obtíž, způsobuje komplikace a způsobuje bolest, nebo mnoho lidí ani nevěří, že pravda vůbec na světě je. Pro tento mylný fakt většina lidí již tu pravdu ani nehledá. Ten, kdo pravdu hledá je považován za blázna, podezřelého, manipulátora, buřiče, nepohodlného, nebezpečného, drzého či nenormálního.

Lháři nemají rádi člověka hledající pravdu. Cítí se jim ohroženi. Lhářům záleží na tom, v jaké oblasti hledá ten člověk pravdu. Pokud je to oblast, kde ten dotyčný hledáním a dohledáním pravdy ohrožuje lháře a jeho majetek, tak je vždy tento hledač pravdy tím lhářem zneškodněn, ať jakýmkoli způsobem - znevážením, zpochybněním nebo je hledač pravdy pošpiněn lžemi.

Lidé v dnešní děsivé době dokáží bez problémů přijímat lži, žít ve lžích, říkat lež a podávat jí blízkým i cizím. V dnešní době neexistuje jediná oblast života člověka, ve které by nevládla lež. Lež vládne ve zdravotnictví, v soudnictví, v obchodě, ve školách, v rodině, v lásce i ve sportu.

Vždyť ani "obyčejný" článek v sportovních novinách o výsledků výhry jednoho sportovce nad tím druhým není pravdivou výpovědí o pravdě, týkající se toho sportovce. Výsledek není o tom, zda ten sportovec, který vyhrál, je opravdu zdatnější, lepší, rychlejší, schopnější.

I sdělený výsledek sportovního utkání je lží, protože výsledek sportovního utkání v dnešní době je vlastně sdělením subjektivního hodnocení nespravedlivého rozhodčího, nebo je to pouze označení momentálně lepšího využití u všech lidí stejných schopností dotyčného sportovce v dané oblasti. Neexistuje sport, který by ukázal člověka, který je výjimečný ve sportu.

Schopnosti těch "nejlepších" sportovců mají všichni lidé, jenom v daný okamžik tyto svoje schopnosti nemají z nejrůznějších důvodů probuzené. Protože všichni lidé uvnitř v sobě mají stejné schopnosti pro podávání jakýchkoli výkonů. Tyto schopnosti každý člověk v sobě probouzí svojí vůlí z určitých důvodů, například v ohrožení života, anebo například z touhy po penězích, prestiži či slávě.

Ten, kdo nemá důvod probudit své schopnosti podávat například sportovní výkon, tak ho nikdy nepodá. To, že někdo nepodá žádný sportovní výkon ovšem neznamená, že nemá v sobě schopnosti podávat vrcholný sportovní výkon. Znamená to pouze, že dotyčný člověk neměl důvod v sobě tyto schopnosti probudit. V dnešní době neexistuje ani nemůže existovat na této Planetě ani rozhodčí, který by byl opravdu Spravedlivým a který by dokázal odhalit výjimečnost lidských schopností. Protože ani žádný rozhodčí správně nehodnotí výkon dotyčného člověka. Rozhodčí totiž hodnotí nedokonalým způsobem jenom a pouze schopnost vůle sportovce podat výkon.

Rozhodčí si myslí, že hodnotí schopnosti sportovce, jeho talent, kvality, jeho disposice. Ve skutečnosti nehodnotí kvality sportovce, ani jeho talent, ani jeho píli, ani výsledek jeho přípravy.

Rozhodčí doopravdy nedokonalým způsobem hodnotí pouze a jenom projev vůle sportovců podat výkon v určité oblasti sportu. Ani výsledek sportovního utkání ve skutečnosti není sdělením Pravdy o sportovci. Dnešní doba pojímá vítěze jako toho, kdo byl lepší, kdo více trénoval (či dopoval), či toho, kdo měl štěstí, ve skutečnosti toto není sdělením skutečného stavu věcí. Výsledek utkání není sdělením Pravdy o kvalitě a schopnosti sportovce, který vyhrál. Ve skutečnosti je výsledek vítězství určitého sportovce pouze časový záznam o sportovci, který uměl v daný okamžik v dané oblasti na daném místě zacházet se svojí vůlí tak, že svojí vůlí více než ti ostatní, kteří se zúčastnili sportovního klání, využil schopnost podat výkon v dané oblasti sportu. Výsledek je hodnocení schopnosti zmobilizovat svojí vůlí lidské tělo k výkonu.

Tudíž, výhra je vlastně sdělení: Ano, ten, který nyní vyhrál, chtěl nyní více, než ten, kdo zůstal druhý či třetí v pořadí. Nic více, než že chtěl více. Výhra neznamená - uměl to více, či měl větší schopnosti, ale pouze - chtěl více využít svých schopností.

A to je velký rozdíl. Schopnost podat svojí vůlí velký výkon, tzn. více využít svojí vůlí určitou schopnost ovšem mají všichni lidé stejnou. Jenom ne všichni tuto svoji schopnost využívají. Toto je důležité si uvědomit, že opravdu schopnosti podávat velké výkony mají všichni lidé. Ovšem tyto výkony neodpovídají maximálním schopnostem člověka. Člověk má ve skutečnosti daleko větší schopnosti, má jich také spousty neobjevených. Jenomže zatím lidé nemají dovoleno objevit svoje větší schopnosti, protože by tyto schopnosti v této nespravedlivé podobě zneužili ve svůj prospěch.

Jednou lidé na toto období sportovních klání budou koukat s nesouhlasem a budou se pozastavovat nad tím, jak nesprávně lidé vnímali své schopnosti a jak nesprávně zjišťovali hranice svých schopností.

Toto vše si žel, mnoho lidí neuvědomuje. Je to jenom další smutný důkaz o tom, jak falešně a nepravdivě vidí lidé svět kolem sebe. Je to důkaz o tom, že lidé nepravdivě vnímají svět. Bez citu, pouze rozumem a ne citem. Kdyby lidé chtěli, vnímali by už nyní i fakt, že i sport v této dnešní podobě je pouze lež, která vydělává určité skupině lidí peníze. To, že ani ve sportu pravdu lidé nevidí, je důkaz otupělosti až bezcitnosti lidí.

Jak z toho ven? Nejprve začít vnímat pravdu. Vnímat, zda se dá pravda dohledat. Tudíž, začít hledat pravdu. Touhou nalézt pravdu člověk zjistí, že uvnitř začne probouzet a využívat schopnost, kterou má každý člověk: smysl pro pravdu. Tímto smyslem se naučí nespokojit se se lží, s polopravdou. Naučí se nebát se pravdy, nevyhýbat se pravdě.

Člověk, který bude rozeznávat pravdu, začne vyhledávat lidi, kteří říkají pravdu. Začne vyhledávat lidi, co říkají pravdu, protože si bude uvědomovat, že tito lidé, co říkají pravdu, dovedou lidi k pravému. Také si bude uvědomovat, že lidé, co říkají a předkládají lži, dovedou ostatní k nepravému. Člověk záhy zjistí, že pravda vůbec nebolí v konečném důsledku. Ano, v začátcích může bolet ty, kteří se jí bojí. Může bolet i ty, kteří si myslí, že pravdou lze ublížit. Pak člověk zjistí, že pravdy se bát nemusí. Člověk pozná, že pravdou nelze ublížit. Jediné, čím lze ublížit je lež. Tím, že se člověk přestane bát pravdy, zjistí, že pravda povznáší, neubližuje, vyvádí lidi z nejistoty, z bolesti... Zjistí, že pravda očišťuje člověka, že pravda nikdy nepošpiňuje svědomí. Zjistí, že pouze lež je ta, která špiní svědomí.

Lidé, kteří začnou hledat pravdu, se začnou vyhýbat těm, kteří lžou. Tím, že lidé propustí ze svého nitra lidi, kteří lžou (po tu dobu co lhát budou), tak tím uvolní místo ve svém srdci těm, kteří říkají a kteří žijí podle pravdy.

Tímto člověk zjistí další nádhernou moc pravdy: bližší je člověku ten, kdo říká pravdu, byť je cizincem, nežli ten, kdo říká lež, byť je pokrevní příbuzný.

Ten, kdo bude hladový po pravdě, pravdu nalezne a v ní i spravedlivost.

Takovýto člověk již nebude chtít tolerovat lži a jiné formy nespravedlivosti. Takovýto člověk, když bude vidět lži a různé nespravedlivosti, které se děly například v Johanesburgu, bude mít možnost se těm lžím vyhýbat.

Takový člověk, který se vyhýbá lžím, nebude nikdy sám. Bude s ním pravda a spravedlivost.

K takovémuto člověku se přidají i lidé, kteří také milují pravdu a spravedlivost.

Se lháři a nečestnými lidmi bude na jejich straně lež a nespravedlivost.

Co doopravdy - zda pravda či lež - učiní člověka čistým, tudíž šťastným a blaženým, není potřeba hádat. Ovšem podle odpovědi na toto dilema by měl člověk žít.

Člověk, který bude chtít vidět pravdu, bude vidět i takové setkání plné nečestností a lží jako je Summit Země, jako nádherný důkaz existence pravdy. Protože, když existuje lež a nečestnost, musí existovat i pravda. Kdyby člověk neznal, co je pravda, tak by člověk neznal ani to, co je lež.

Ten, kdo ucítí z podstaty a z projevů Summitu lži a nečestnosti, by si měl díky nim uvědomit, jak by ten Summit měl vypadat v pravdě a také by si měl z toho vzít poznání. Poznání do budoucna, že se sám takovýchto ani podobných setkání a jednání nikdy nebude zúčastňovat. Tím se poposune o krůček blíž k pravdě. Čím více lží v různých oblastech člověk ve svém životě odhalí a díky nim si uvědomí, že ty lži sám činit nechce, o to blíže se dostane k pravdě a k prozření.

Přeji všem, kteří tyto řádky čtou, aby nikdy nepřehlíželi jakoukoli, byť malou lež, aby odmítli lež, aby díky jakékoli lži nalezli a poznali pravdu a také aby následně podle poznání pravdy žili v čisté pravdě.

Katka Kuňová

28. září 2002

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN