Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Neděle 29. březen 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Je správné a spravedlivé, aby lidé brali peníze za jakýkoli duchovní dar, který využívají ke své práci?  II.

Článek pro začátečníky

Předchozí část článku...

Je více druhů takovýchto nepřímých a Nespravedlivých způsobů braní za své duchovní dary.

Nespravedlivé druhy braní jsou, kdy člověk s mimořádnými schopnostmi:

1.  bere od své rodiny

Tudíž je takovýto člověk obyčejným příživníkem rodiny, který tímto způsobem parazituje na své rodině, na tom, co vydělají ostatní rodinní příslušníci.

A toto je přece hluboká Nespravedlivost i těch, co takto dávají, i těch, co takto přijímají. Toto přece není odříkání, ale je to podílení se na Nespravedlivosti - na přiživování.

2.  bere příspěvky na žití od bohatých lidí

Tento člověk bere od bohatých lidí obhajujíc se, že údajně sám nežádá, že údajně vůbec nemá stanovené ceny za svojí práci. Takovýto člověk tvrdí, že to je pouze forma odměny za jeho práci. Ve skutečnosti je takovýto člověk příživníkem bohatých lidí, kdy sám parazituje na bohatých lidech, i když sám své chování omlouvá neomluvitelnou výmluvou, že opravdu nic nežádá, že "bohatí sami dali"...

Pokud takovýto člověk takto jedná, ve skutečnosti se také dopouští Nespravedlivosti, protože zneužívá přehnané, proto až Nespravedlivé přejícnosti bohatých lidí.

Odměna je správná a má být v životě každého člověka. Ale odměna je odměnou, pokud je něčím navíc. Odměna není totéž, co výplata. Odměna je projev spokojenosti. Člověk má za něco, co dostal, zaplatit, a pokud je spokojen s tím, co dostal, tak může projevit spokojenost různým způsobem, mimo jiné i formou odměny či dárku.

3.  nechává se sponzorovat

Takovýto člověk přijímá sponzorské dary, kdy se hájí tím, že sponzorský dar není braním, coby jeho výplatou, o kterou zažádal, ale že je jedno (či více) rázovou pomocí.

Zde se také jedná o Nespravedlivost, protože jakékoli sponzorství je ve skutečnosti Nespravedlivé.

Sponzorství je Nespravedlivé, protože člověk, který dá jinému člověku s mimořádnými schopnostmi sponzorský dar, již nemá do daleké budoucnosti možnost získat své peníze zpět, například po zklamání se v tomto člověku či z jakéhokoli jiného důvodu. Tím, že takovýto člověk bere sponzorský dar, dopouští se také Nespravedlivosti.

4.  prodává lidem v práci, ve které používá své mimořádné schopnosti, určité produkty, kterými pokrývá náklady

Takovýto člověk tyto produkty vytváří sám, nebo je prodává někomu jinému za finanční zisk.

V tomto také tkví Nespravedlivosti, protože člověk, který se živí takovýmito produkty ztrácí soudnost, zda je ten produkt opravdu zapotřebí či je opravdu trvale účinný. Má před sebou jediný cíl - prodat co nejvíce těchto nepotřebných a nepřínosných produktů, aby se měl za co uživit. Kdyby nebyl ve finanční nouzi, nikdy by tyto produkty neprodával, ale učil by člověka být nezávislým na pochybných produktech typu: umělé vitamíny (doporučil by dotyčnému si kupovat ovoce a zeleninu, které mají být), přípravky na relaxaci (učil by člověka žít tak, aby nemusel, neměl proč relaxovat, protože by žil tak, že by nepotřeboval relaxaci), na stimulaci (učil by lidi vidět svět v pravém světle, kdy by díky tomu správnému pohledu na svět nepotřebovali žádné stimulace), prostředky na ochranu před vlivem různých patogenních zón (učil by lidi, že na správně a Spravedlivě žijícího člověka nemají žádné zóny žádný vliv), různé přípravky na zvyšování imunity (učil by lidi, jak být odolným i psychicky i tělesně) atd.

Místo, aby takovýto člověk s mimořádnými schopnostmi toto lidi učil, tak raději tyto své schopnosti bude propůjčovat pochybným produktům, z důvodu existence a z důvodu nesprávného mínění o tom, že by neměl brát peníze. Cožpak toto počínání z důvodu existenčních starostí není Nespravedlivostí?

5.  je čekatelem na milodary

V tomto čekání na milodary, které mají podobu darovaného oblečení, předmětů, či jídla, alkoholu apod., prožívá období hojnosti, když mu kdokoli dá milodary, nebo období bídy, když mu zrovna nikdo nic nedá.

Vždyť tento způsob počínání je nezodpovědný. Je správné a Spravedlivé odevzdat se takto nezodpovědně budoucnosti? Je to důstojné, takovýto způsob žití? Vše, co není důstojné a zodpovědné, je přece Nespravedlivé. Tudíž i takovéto nedůstojné a nezodpovědné žití v této oblasti je Nespravedlivé.

6.  bere pouze dárky a dobrovolné příspěvky, bez stanovení si pevné ceny

Tudíž si tento člověk nechává dávat pouze "dárky", jako odměnu za jeho služby, kdy ponechává na lidi, kolik a čeho mu dají.

Je nesprávné a Nespravedlivé ponechávat na nevědomé a Nespravedlivé lidi, aby odhadli správný druh dárku, výši jeho ceny a hodnotu dárku. Totéž platí i pro tzv. dobrovolné příspěvky či dobrovolné vstupné.

Dobrovolné vstupné je taktéž Nespravedlivostí, protože lidé s mimořádnými schopnostmi nemají ponechávat na Nespravedlivé lidi, že dají Spravedlivě kolik mohou a mají a že Spravedlivě ohodnotí kvality člověka. Nespravedlivý člověk pro toto nemá cit, aby ve své Nespravedlivosti dokázal odhadnout, zda dává přiměřeně a zaslouženě. Dobrovolné vstupné lze aplikovat pouze u Spravedlivých lidí, kdy Spravedliví lidé sami dokáží naplno pochopit a vnímat úroveň poskytnuté služby.

Nejspravedlivější systém, který ovšem také nelze aplikovat v nynější době Nespravedlivě chovajících se lidí, je ovšem dávání poměrné části tak, jak se to například kdysi dělávalo v církvi - ve formě odevzdávání desátku.

I když mnoho lidí cítí při pomyšlení na desátek odpor, tak je to z důvodu, že desátek lidí byl kdysi dávno a je i v současnosti zneužíván a sloužil na jiné účely, než byl původně dáván... Desátek se neosvědčil, protože ho vybírali Nespravedliví lidé, kteří nebyli Čestní a Čistí. Za splnění třech podmínek by to bylo možné: Kdyby to dnešní Nespravedlivě nastavené zákony tohoto světa (nejen našeho státu) umožňovaly. Dále, kdyby lidé jednali upřímně a plně podle svého svědomí, kdyby poctivě přiznávali před sebou i před ostatními poměrnou část svého výdělku, kterou by následně i platili. Třetí podmínkou je, že budou dávat Spravedlivým lidem, kteří s tímto desátkem naloží Spravedlivě. Žel, dnešní doba to díky Nespravedlivému zacházení se svojí vůlí neumožňuje, proto není možné toto takto uplatňovat, i když člověk, který má opravdu mimořádné schopnosti by měl splňovat třetí podmínku. Protože člověk s mimořádnými schopnostmi by měl být Spravedlivým, nebo by měl o to alespoň usilovat, tzn.učinit pro to vše, co v daný okamžik umí, smí, může a má.

7.  musel by krást a okrádat druhé, aby mohl uplatňovat své mimořádné schopnosti

I toto řešení by byla jenom neomluvitelná výmluva jeho Nespravedlivého chování, i kdyby tímto obhajoval svoje nesprávné stanovisko toho, že není správné brát za tyto schopnosti a uživit se nějak musí. Takovýto člověk za vše, co takto nakrade, jednou také bude muset zaplatit tím, co mu bude blízké. Protože na každého člověka platí Zákon Spravedlivosti, který praví: "Okraď a budeš okraden".

Následující část článku...

Katka Kuňová

10. říjen 2002

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN